مرحله هشتم

تجربی :

1. شیرین کریمی                          تهران

2. هستیا مردانی                      بندرعباس

3. حمید روشنی                         تبریز

ریاضی :

1. حسین خدایی                     شهربابک

2. اهورا مولوی                          همدان

3. مهدیه عابدی                        تهران

انسانی :

1. محمد لطیفی                         بیجار

2. معین رضایی                      کرمانشاه

3. الیسا حبیبی                       سنندج

مرحله هفتم

تجربی :

1. انسیه رجبی                            کرج

2. ایلیا مجیدی                          رشت

3. ساریا امجدی                         تهران

ریاضی :

1. محمد احمدی                      بندرعباس

2. حسین خدایی                    شهربابک

3. مهدیه عابدی                         تهران

انسانی :

1. مجتبی جهانی                       تهران

2. شیرین لیبدی                      بیجار

3. فرحناز مولایی                    اصفهان

مرحله ششم

تجربی :

1. سنا مرادی                             تهران

2. ایلیا مجیدی                         رشت

3. مهران شیرازی                      کرمان

ریاضی :

1. محمد احمدی                      بندرعباس

2. یلدا همتی                            رشت

3. میترا حسینی                        یزد

انسانی :

1. میلاد محمد نژاد                   تهران

2. محمد لطیفی                       بیجار

3. فرحناز مولایی                    اصفهان

مرحله پنجم

تجربی :

1. محمد نجی                           اصفهان

2. ساریا امجدی                         تهران

3. حسین متقی                        شیراز

ریاضی :

1. محمد جواد رمضانی                 تهران

2. حدیثه سمیری                       تبریز

3. مهدیه عابدی                        تهران

انسانی :

1. مجتبی جهانی                       تهران

2. سارا رحمانی                    صومعه سرا

3. سعید رحمتی                     مشهد

مرحله چهارم

تجربی :

1. محمد نجی                           اصفهان

2. فرحناز عباسی                      سمنان

3. مهران شیرازی                      کرمان

ریاضی :

1. میترا حسینی                          یزد

2. حسین خدایی                    شهربابک

3. مهدیه عابدی                        تهران

انسانی :

1. انیس رضازاده                       اردبیل

2. میلاد محمد نژاد                   تهران

3. مجتبی جهانی                      تهران

مرحله سوم

تجربی :

1. ساریا امجدی                         تهران

2. محمد نجی                          اصفهان

3. مهران شیرازی                      کرمان

ریاضی :

1. میترا حسینی                          یزد

2. یلدا همتی                            رشت

3. مهدیه عابدی                        تهران

انسانی :

1. سارا رحمانی                     صومعه سرا

2. میلاد محمد نژاد                   تهران

3. معین رضایی                    کرمانشاه

مرحله دوم

تجربی :

1. ساریا امجدی                         تهران

2. نوشا نظری                           تهران

3. محمد نجی                          اصفهان

ریاضی :

1. محمد جواد رمضانی                تهران

2. مهدیه عابدی                        تهران

3. میترا حسینی                        یزد

انسانی :

1. مجتبی جهانی                       تهران

2. معین رضایی                     کرمانشاه

3. محمد لطیفی                       بیجار

مرحله اول

تجربی :

1. شیرین محبی                       سبزوار

2. نوشا نظری                           تهران

3. ساریا امجدی                        تهران

ریاضی :

1. حسین خدایی                    شهربابک

2. امیر حسین نعمتی             پارس آباد

3. میترا حسینی                        یزد

انسانی :

1. مجتبی جهانی                      تهران

2. سارا رحمانی                    صومعه سرا

3. محمد لطیفی                      بیجار

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
  • سبد خرید شما خالی است

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top