مرحله هشتم:

تجربی :

1. علیرضا معتمد                         شیراز

2. زها رسا                                  تهران

3. حمید نوری                             تهران

ریاضی :

1. غزاله مجتبی                          اصفهان

2. امان میرزایی                        بندرعباس

3. مصطفی امیری                         یزد

انسانی :

1. فرید کریمی                             تهران

2. عرشیادهاشمی                       بجنورد

3. کوثر همت نژاد                       تبریز

مرحله هفتم:

تجربی :

1. عرفان صالحی                          تهران

2. نوشا رحیمی                           رشت

3. علیرضا معتمد                       شیراز

ریاضی :

1. فاطمه صدری                          تهران

2. مهدی سالاری                        اردبیل

3. امین حسینی                         رشت

انسانی :

1. سینا رحیمی                            تبریز

2. فرهاد دیوانی                           اراک

3. فرید کریمی                           تهران

مرحله ششم :

تجربی :

1. علیرضا ابراهیم زاده                   بابل

2. میلاد حیدری                          بجنورد

3. لامیا روحی                            مشهد

ریاضی :

1. مائده روستایی                       بیرجند

2.سینا نجومی                           سنندج

3. امین حسینی                         رشت

انسانی :

1. روشنک رضایی                         تهران

2. گلشیفه مرادی                        تهران

3. سینا رحیمی                           تبریز 

مرحله پنجم

تجربی :

1. عماد بختیاری                          تهران

2. علی رضا معتمد                      شیراز

3. عرفان صالحی                         تهران

ریاضی :

1. فاطمه صدری                          تهران

2.مائده روستایی                       بیرجند

3. مهدی سالاری                        اردبیل

انسانی :

1. کیمیا سلیمانی                         اهواز

2. گلشیفه مرادی                        تهران

3. سینا رحیمی                           تبریز 

مرحله چهارم

تجربی :

1. حمید نوری                             تهران

2. لامیا روحی                             مشهد

3. مونا مرادی                             رشت

ریاضی :

1. فاطمه صدری                          تهران

2.عرفان مولایی                          تبریز

3. امین حسینی                        رشت

انسانی :

1. روشنک رضایی                        تهران

2. کیمیا سلیمانی                        اهواز

3. محمدرضا شاهی                    لاهیجان 

مرحله سوم

تجربی :

1. علیرضا ابراهیم زاده                  بابل

2. مینا حیدرزاده                        تهران

3. مونا کریمی                            تبریز

ریاضی :

1. فاطمه صدری                          تهران

2.امیر حسین قربانی                  تهران

3. امین حسینی                        رشت

انسانی :

1. روشنک رضایی                        تهران

2. الهام محمدزاده                      کرمان

3. شیرزاد محمدی                     لرستان

مرحله دوم

تجربی :

1. علیرضا معتمد                         شیراز

2. عرفان صالحی                         تهران

3. علیرضا ابراهیم زاده                 بابل

ریاضی :

1. فاطمه صدری                         تهران

2. سپیده آزادی                        زاهدان

3. امین حسینی                        رشت

انسانی :

1. سینا رحیمی                            تبریز

2. الهام محمدزاده                      کرمان

3. روشنک رضایی                       تهران

مرحله اول

تجربی :

1. علیرضا ابراهیم زاده                 بابل

2. فرحناز بختیاری                     زنجان

3. ستاره نصیری                     بندرعباس

ریاضی :

1. فاطمه صدری                         تهران

2. معین لشکری                       ارومیه

3. سپیده آزادی                        زاهدان

انسانی :

1. سعید مرتضایی                       کرج

2. سینا رحیمی                           تبریز

3. روشنک رضایی                       تهران

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
  • سبد خرید شما خالی است

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top