مرحله هشتم

تجربی :

1. فاطمه مرادی                            آمل

2. معین سالاری                        تهران

3.پویا ضربانی                           رشت

ریاضی :

1. ایسان روشنی                       تهران

2.علی رضا محمدی                    تهران

3. زهرا درویشی                       کرمان

انسانی :

1. هانیس بردبار                       کرمان

2. ارسلان زحمتکش                 مشهد

3. شهریار برزگر                     اصفهان

مرحله هفتم

تجربی :

1. شایان فرخ                            تهران

2. شیلا رضایی                            قم

3.میلاد کریمی                          تهران

ریاضی :

1. محمد رضا شیرازی              بندرعباس

2.علی رضا محمدی                    تهران

3. ایسان روشنی                      تهران

انسانی :

1.مائده لماری                           تهران

2. پژمان سلطانی                      اهواز

3. شهریار برزگر                     اصفهان

مرحله ششم

تجربی :

1. فریما جوادی                          اردبیل

2. معین صالحی                        تهران

3.نسا حبیبی                           اردبیل

ریاضی :

1. سارام مهدی زاد                     تهران

2.میترا نظری                            یزد

3. زهرا درویشی                      کرمان

انسانی :

1.ایدا میرزاده                        سنندج

2. پژمان سلطانی                      اهواز

3. معصومه حسرتی               استهبان

مرحله پنجم

تجربی :

1. علی عمرانی                           تهران

2. حمیدرضا مسعودی                تبریز

3.زهرا جمالی                              قم

ریاضی :

1. پرهام توفیقی                       شیراز

2.سارام مهدی زاد                     تهران

3. ایسان روشنی                      تهران

انسانی :

1. مائده لماری                          تهران

2. هانیس بردبار                      کرمان

3. محمدرضا امیری                   رشت

مرحله چهارم

تجربی :

1. معین سالاری                       تهران

2. ندا جعفری                         زاهدان

3.مجتبی حسن زاده                ساری

ریاضی :

1. محمد رضا شیرازی             بندرعباس

2.ایسان روشنی                      تهران

3. علی اصغر حاتمی                 تهران

انسانی :

1. مائده لماری                         تهران

2. ایدا میرزاده                        سنندج

3. رها شیدایی                       تهران

مرحله سوم

تجربی :

1. میثاق حکیمی                      تهران

2. شیلا رضایی                          قم

3.مجتبی حسن زاده                ساری

ریاضی :

1. سارام مهدی زاد                   تهران

2.محمد احمدی                      قوچان

3. محمد رضا شیرازی             بندرعباس

انسانی :

1. مائده لماری                         تهران

2. سمیرا هدایتی                     تهران

3. شهریار برزگر                     اصفهان

مرحله دوم

تجربی :

1. فریما جوادی                       اردبیل

2. میثاق حکیمی                     تهران

3.مجتبی حسن زاده                ساری

ریاضی :

1. علی اصغر حاتمی                 تهران

2.سارام مهدی زاد                   تهران

3. زهرا درویشی                      کرمان

انسانی :

1. پژمان سلطانی                      اهواز

2. مائده لماری                         تهران

3. معصومه حسرتی               استهبان

مرحله دوم

تجربی :

1. فریما جوادی                       اردبیل

2. میثاق حکیمی                     تهران

3.مجتبی حسن زاده                ساری

ریاضی :

1. علی اصغر حاتمی                 تهران

2.سارام مهدی زاد                   تهران

3. زهرا درویشی                      کرمان

انسانی :

1. پژمان سلطانی                      اهواز

2. مائده لماری                         تهران

3. معصومه حسرتی               استهبان

مرحله اول

تجربی :

1. میلاد کریمی                         تهران

2. مجتبی حسن زاده                ساری

3. فریما جوادی                       اردبیل

ریاضی :

1. محمد احمدی                      قوچان

2. علی اصغر حاتمی                 تهران

3. زهرا درویشی                      کرمان

انسانی :

1. پژمان سلطانی                      اهواز

2. مینا اقتدار                           اراک

3. معصومه حسرتی               استهبان

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
  • سبد خرید شما خالی است

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top