نمایش 1–9 از 10 نتیجه

تست هوش هیجانی(EQ)

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

تست مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

تست بررسی میزان اضطراب امتحان

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

تست سمت چپ مغزت فعال‌ تره یا راست؟؟؟

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

تست هوش پیشرفته ریون IQ

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
8,000 تومان

تست هوش ریون بزرگسالانIQ

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

تست هوش ریون کودکان IQ

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

تست هوش کتل IQ(فرم B)

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

تست هوش کتل IQ(فرم A)

این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...
80,000 تومان

این آزمون ها برای اولین بار در کشور جهت :
1. شناسایی توانایی های فردی و رشد ان ها
2. شناسایی هوش و استعداد هر فرد به وسیله آزمون های ویژه
3. اندازه‌گیری استدلال قیاسی، توانایی درک مفاهیم انتزاعی و سنجش قوه ادراک
4. رشد هوش های 14 گانه در تمامی سنین به ویژه کودکان و نوجوانان
5. افزایش توانایی خودابرازی، احترام به خود، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، رابطه بین فردی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مساله، تحمل استرس، کنترل تکانه، خوش بینی در فرد
6. سنجش دانش ،استدلال عددی و سیال ، پردازش‌های بصری / فضایی و حافظه فعال
و…….