تاریخ شروع

08:00

جمعه - 1402/10/01

تاریخ پایان

12:00

شنبه - 1402/10/30

آدرس

www.ojeazmoon.ir

گروه آموزشی اوج

دومین مرحله آزمون تشریحی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

دومین مرحله از آزمون های تشریحی اوج روز شنبه 1 دی آغاز و تا 30 دی ادامه خواهد داشت .

این مرحله از آزمون شامل پایه های ششم،نهم،دهم،یازدهم و دوازدهم تا کنکور در سامانه www.ojeazmoon.ir برگزار خواهد شد.