تاریخ شروع

08:00

سه‌شنبه - 1402/09/14

تاریخ پایان

12:00

جمعه - 1402/09/17

آدرس

www.ojeazmoon.ir

گروه آموزشی اوج

پنجمین مرحله آزمون تستی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

پنجمین مرحله از آزمون های تستی اوج روز سه شنبه 14 آذر آغاز و تا 17 آذر ادامه خواهد داشت .

این مرحله از آزمون شامل پایه های هفتم تا کنکور در سامانه www.ojeazmoon.ir برگزار خواهد شد.