سه‌شنبه
28 آذر
1402
8:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله ششم آزمون های تستی

سه‌شنبه
14 آذر
1402
8:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله پنجم آزمون های تستی

سه‌شنبه
07 آذر
1402
8:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله سوم آزمون های تستی